Trang chủ » 6 tháng, "xài" 700 tỷ quỹ bình ổn giá xăng dầu

6 tháng, "xài" 700 tỷ quỹ bình ổn giá xăng dầu

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:32:05)
Ngày 9/7, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tính đến hết ngày 30/6/2013.

 


Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến ngày 1/1/2013 là 756,383 tỷ đồng, và đến ngày 30/6/2013 còn là 55,467 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, Quỹ BOG được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở theo quy định tại khoản 9, Điều 3, Chương I Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là 300 đồng/lít (kg) của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của thương nhân đầu mối. Về sử dụng Quỹ BOG, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được sử dụng Quỹ Bình ổn giá vào mục đích bình ổn giá xăng dầu trong nước theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công thương (thông qua Tổ Giám sát Liên ngành về giá xăng dầu) và chỉ được sử dụng Quỹ BOG khi giá thế giới tăng làm cho giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước. Quỹ BOG được hạch toán vào tài khoản riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích Bình ổn giá, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác. 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 3426/VPCP-KTTH ngày 3/5/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Quỹ BOG, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện công khai tình hình trích lập, sử dụng, quản lý Quỹ BOG hàng quý trên trang thông tin điện tử của Bộ.