Trang chủ » Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

(Ngày đăng: 09-08-2014 02:27:09)
Bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội: Tìm giải pháp, giảm chi tiêu

Chiều nay (6/7), kỳ họp thứ 7, khóa XIV HĐND Thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp sau 6 ngày làm việc. Tại kỳ họp này HĐND TP đã thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có 11 Nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô; lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh; bầu bổ sung 3 phó trưởng ban.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết 6 tháng qua mặc dù còn nhiều khó khăn, Thành phố đã bước đầu đạt được 3 mục tiêu cơ bản đặt ra là: tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội tốt hơn; một số lĩnh vực có chuyển biến tiến bộ. Đây là cơ sở, tiền đề để thành phố đạt kết quả cao hơn trong những tháng còn lại của năm.

Tuy nhiên, người đứng đầu thành phố thừa nhận còn nhiều vấn đề tồn tại và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ở 3 lĩnh vực là kinh tế, xã hội và quản lý điều hành.

Làm thế nào để tiếp tục kiểm soát thị trường, ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, trật tự đô thị; tăng thu ngân sách, đảm bảo thu chi ngân sách, nhất là chi cho đầu tư hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định để phát triển; cải cách hành chính mạnh hơn, kỷ cương hơn, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý của bộ máy hành chính các cấp. Đây chính là đòi hỏi cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực hơn và căn cơ hơn.

Trong đó, về tăng trưởng kinh tế: Tập trung 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với những giải pháp trên cần triển khai khai những giải pháp “tăng trưởng thông minh” ngắn hạn, tập trung lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Nghiên cứu thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch cấp thành phố nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư FDI… Về thu chi ngân sách: Giải pháp chủ yếu để tăng thu ngân sách vẫn là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bởi cơ cấu ngân sách nhà nước của thành phố 95% là thu từ sản xuất kinh doanh và thu nội địa.

UBND Thành phố Hà Nội cũng quyết định tiết kiệm chi tiêu thường xuyên thêm 10% nữa (tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, hội nghị, hội thảo, công tác trong nước và nước ngoài), cắt những khoản chi thường xuyên chưa phân bổ.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, rà soát cắt giảm, điều chuyển bổ sung vốn, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các công trình dân sinh bức xúc và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”. Thực hiện tốt hơn yêu cầu công khai, minh bạch các thủ tục và hồ sơ hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn, sâu sát hơn, linh hoạt hơn trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá, thực hiện Luật Thủ đô được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, được UBND thành phố chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục: “Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới UBND Thành phố sẽ tổ chức triển khai ngay việc phổ biến Luật Thủ đô và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất với HĐND xem xét, điều chỉnh, bổ sung, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền".

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo cảm ơn các đại biểu HĐND đã đưa ra đánh giá ,tín nhiệm đối với 18 vị lấy phiếu tiến nhiệm một cách công tâm; đồng thời nhấn mạnh: “Trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm của các đại biểu, mỗi chúng tôi sẽ nghiêm túc soi sét lại mình, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự mong muốn của các đại biểu và cử tri toàn thành phố”./.