• Chia sẻ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền tham gia kinh doanh công ty khác?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền tham gia kinh doanh công ty khác?

Với niềm đam mê kinh doanh và mong muốn làm giàu mạnh mẽ, nhiều người mặc dù đang sở hữu riêng cho mình một doanh nghiệp tư nhân nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn vẫn muốn đầu tư vào một công ty khác. Nhưng theo quy định ở nước ta, điều này có cho phép hay không vẫn đang là câu hỏi lớn của nhiều cá nhân.

 

Như trong khái niệm được đưa ra về công ty tư nhân, đây là doanh nghiệp do một cá nhân đứng ra sáng lập và làm chủ, đồng thời sẽ chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản mà mình đang có với hoạt động của doanh nghiệp mình. Cũng vì đặc điểm này mà một số quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân cũng được đưa ra.

Chúng ta cần hiểu rằng khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, nó hoạt động theo mô hình cá nhân có trách nhiệm vô hạn, khác hoàn toàn so với những loại hình doanh nghiệp khác hiện có là hữu hạn. Và cũng từ đặc điểm này nên một số quy định được đưa ra xung quanh một cá nhân đang là chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần hay mở một công ty khác không.

Luật pháp nước ta quy định việc thành lập doanh nghiệp là quyền lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Tuy nhiên với đối tượng đang là chủ doanh nghiệp tư nhân, sẽ có một số quy định cụ thể được nêu ra căn cứ tại Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014:

- Mỗi cá nhân sẽ chỉ được quyền thành lập tối đa một công ty tư nhân. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, là thành viên của một công ty hợp doanh;

- Về việc góp vốn vào công ty cổ phần, công ty hợp doanh và công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phép làm điều này;

Tuy nhiên cũng trong Luật này có nêu, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền được thành lập cho mình công ty TNHH. Bởi lẽ xét về phương thức hoạt động và việc sử dụng nguồn vốn giữa hai loại hình doanh nghiệp này không hoàn toàn giống nhau, vì thế sẽ không ảnh hưởng gì đến nhau.