• Chia sẻ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì

Bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân để trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân. Vậy, trước khi quyết định lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp này thì bạn đã biệt được là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì hay chưa?

Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề chuẩn bị giấy tờ hay hoàn thành các thủ tục thì bạn đừng ngần ngại tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ một cách chính xác và đảm bảo tính hợp pháp nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì

Theo bạn thì khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân  thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ thông tin qua bài viết sau nhé.

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do 01 cá nhân làm chủ và do chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của công ty. Đây là loại hình doanh nghiệp được quy định là không có tư cách pháp nhân. Bên cạnh đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn có các quyền lợi như sau:

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền tự mình quản lý doanh nghiệp tư nhân hay có thể thuê người quản lý mọi hoạt động của công  ty thay mình.

- Thứ hai là người chủ doanh nghiệp còn có quyền quyết định mọi chiến lược đầu tư kinh doanh cuả công ty mà không cần phải thông qua ý kiến của bất cứ một thành viên nào khác.

- Thứ ba là chủ doanh nghiệp tư nhân được tư do  quyết định việc tăng hay giảm vốn đầu tư vào công việc kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

- Thứ tư là chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định mà pháp luật ban hành. Tuy nhiên, khi cho thuê doanh nghiệp thì các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý vẫn do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm.

- Thứ năm là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh không có hiệu quả hay nhận thấy có thể thu được một khoản  lợi nhuận từ việc bán doanh nghiệp này.

- Thứ sáu là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vì bất cứ lý do khách quan hay chủ quan nào khác.

- Thứ bảy là chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật ban hành.

Như vậy thì đối với vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì đã được nêu rõ thông tin qua bài viết trên. Hy vọng là những thông  tin về quyền lợi  của chủ doanh nghiệp đó sẽ giúp bạn có được sự cân nhắc thật kỹ càng trước khi đi đến quyết định có lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập hay không.