Trang chủ » Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không?

(Ngày đăng: 29-09-2017 11:37:39)
Vấn đề về quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân luôn là đề tài được nhiều người chú ý đến . Đặc biệt là vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không?

Lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng để bạn có thể đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp của mình được thuận  lợi và đảm bảo thực hiện  theo đúng các quy định mà pháp luật ban hành.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không?

Để có thể lý giải việc chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì đối với việc thành lập thêm công ty khác.

Theo quy định thì chủ doanh nghiệp tư nhân  chỉ được phép làm chủ một doanh nghiệp tư nhân duy nhất và không đồng thời làm  chủ của doanh nghiệp tư nhân nào khác. Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân  cũng không được là thành viên của công ty hợp danh. Như vậy, thì theo quy định của pháp luật chưa thấy thông  tin nêu việc chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không.

Nếu xét về mặt quyền hạn thì chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn đối với các tài sản hay khoản nợ của công ty. Vì thế cho  nên, khi chủ doanh nghiệp tư nhân muốn trở thành thành viên sáng lập của công ty cổ phần thì nó sẽ có một số vấn đề phát sinh xảy ra.

Thứ nhất là vì công ty cổ phần có các cổ đông với trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty. Vì thế cho nên khi chủ doanh nghiệp tư nhân  tham gia vào làm thành viên sáng lập nên công ty cổ phần  thì sẽ có một số vấn đề về trách nhiệm liên đới. Nếu như trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân gặp thua lỗ thì doanh nghiệp tư nhân sẽ phải sử dụng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp để thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Và tài sản doanh nghiệp có một phần nằm trong công ty cổ phần mà chủ doanh nghiệp tư nhân làm thành viên. Như vậy thì sẽ gây nhiều tranh chấp về tài sản đối với các thành viên sáng lập công ty cổ phần.

Thứ hai là nếu chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành đầu tư làm thành viên sáng lập công ty cổ phần với tư cách là cá nhân đầu tư và tài sản đầu tư cũng là tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp thì điều này hoàn toàn là hợp pháp.

Như vậy, vấn đề về chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là thành viên sáng lập của công ty cổ phần hay không đã được làm rõ qua bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp bạn được nhiều điều hơn khi lựa chọn.