• Chia sẻ
  • Chuyển đổi loại hình công ty để làm gì?

Chuyển đổi loại hình công ty để làm gì?

Thực tế hiện nay, có không ít doanh nghiệp chưa nắm rõ các quy định mà pháp luật ban hành trong quá trình hoạt động. Đặc biệt là các quy định về việc chuyển đổi loại hình công ty. Việc chuyển đổi này để làm gì và nó yêu cầu ra sao? Đây là những vấn đề mà khá nhiều người đang thắc mắc.

Bài viết sau đây phòng tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế toán Sài gòn sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem vì sao các doanh nghiệp cần chuyển đổi loại hình công ty và nó có những yêu cầu như thế nào mới đảm bảo việc chuyển đổi được hợp pháp.

1. Chuyển đổi loại hình công ty để làm gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì việc doanh nghiệp gặp một số trục trắc hay khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp khác nhau thì mỗi doanh nghiệp sẽ có hướng xử lý khác nhau. Và lựa chọn được nhiều doanh nghiệp hướng tới chính là thực hiện chuyển đổi sang một loại hình doanh nghiệp khác để tiếp tục hoạt động. Khi doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện về thành viên, về vốn….thì việc chuyển đổi loại hình công ty là điều tốt nhất để tránh được việc bị phá sản hay bị giải thể. Có thể, chuyển đổi sang một loại hình công ty khác chính là lúc đưa doanh nghiệp rẽ sang một con đường đi khác để có thể đi đến mục đích kinh doanh ban đầu đặt ra.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

2.  Khi chuyển đổi loại hình công ty cần yêu cầu gì?

Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện việc chuyển đổi sang loại hình mà mình muốn. Theo quy định của pháp luật thì  doanh nghiệp chỉ có thể chuyển sang một số loại hình doanh nghiệp khác, chứ không phải là tất cả loại hình. Cách duy nhất để doanh nghiệp có thể lựa chọn được đúng loại hình chuyển đổi để vừa đúng theo quy định của pháp luật và vừa giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh chính là tìm hiểu kỹ các quy định mà pháp luật ban hành. Chỉ khi doanh nghiệp nắm rõ các loại hình doanh nghiệp nào mình có thể thực hiện chuyển đổi qua thì mới có thể đảm bảo việc chuẩn bị giấy tờ được đúng theo quy định mà pháp luật ban hành. Hơn thế nữa thì nó có thể giúp  các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc  đáp ứng các điều kiện đối với loại hình doanh nghiệp cần chuyển đổi.
Nói tóm lại, việc chuyển đổi loại hình công ty là một công việc đòi hỏi sự chuẩn bị một  cách kỹ lưỡng. Nó có thể  là lối thoát để doanh nghiệp tránh việc bị phá sản hay giải thể nhưng nếu làm không đúng thì nó có thể khiến doanh nghiệp đi vào con đường bế tắc trong kinh doanh.

Kế toán Sài Gòn