Trang chủ » Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá nhiêu?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá nhiêu?

(Ngày đăng: 04-01-2019 08:25:33)
Hỏi: Hiện tại mình đang làm bên lĩnh vực bóng đèn và đang muốn thành lập doanh nghiệp riêng. Thì không biết giá thành lập doanh nghiệp trọn gói bao nhiều tiền và nên chọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp nào.

Trả lời: Để có thể thành lập doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là cá nhân thì bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ tối đa. Bởi vì bạn sẽ không nắm rõ được quy trình thành lập danh doanh nghiệp gồm có những gì.

Hiện nay, với mức độ cạnh tranh cao từ các công ty dịch vụ thanh lập doanh nghiệp điều cho ra các gói dịch vụ rất hấp dẫn. Với những gói dịch vụ này bạn có thể chọn cho doanh nghiệp của một gói dịch vụ phù hợp.

Bạn làm bên dịch vụ bóng đèn nên việc thành lập doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Bởi vì những hợp đồng của lĩnh vực này thường rất cao và đòi hỏi vào xuất được hoá đơn giá trị gia tăng.

Giá gói dịch vụ hiện nay trên thị trường vào khoảng từ 1,5 triệu đồng cho tới 3 triệu đồng tuỳ vào những việc mà doanh nghiệp yêu cầu hoặc gói dịch vụ mà công ty dịch vụ đã đề ra sẵng. Và giá của dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng phù thuộc vào từng công ty.