Trang chủ » Điều cần biết khi thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Điều cần biết khi thành lập công ty cổ phần tập đoàn

(Ngày đăng: 03-05-2018 10:32:38)
Khi bạn muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì việc lựa chọn thành lập công ty cổ phần tập đoàn là quyết định đúng đắn nhất. Tuy nhiên, thành lập mô hình này không phải là chuyện đơn giản. Các thủ tục pháp lý và các quy định được ban hành đều rất khó khăn khi thực hiện.

Những khó khăn khi thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được  sự hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất. Dịch vụ này luôn mang đến cho bạn sự hài lòng cao nhất khi lựa chọn.

Điều cần biết khi thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Công ty cổ phần tập đoàn là mô hình tổ chức doanh nghiệp lớn nhất hiện nay. Có thể hiểu nôm na việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn là việc công ty mẹ sẽ được tổ chức dưới loại hình công ty cổ  phần có vai trò trung tâm về mặt quyền lực điều hành kinh doah cũng như chi phối việc góp vốn của nhiều công ty khác. Công ty mẹ tồn tại với tư cách pháp lý độc lập và có quyền kiểm soát hoạt động của các công ty con.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Nếu là công ty mẹ được thành lập thành công ty cổ phần tập đoàn thì phải đáp ứng được các điều sau:

- Vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

- 75% vốn điều lệ của công ty cổ phần tập đoàn là công ty mẹ phải thuộc vốn nhà nước. Việc góp vốn này của Nhà nước sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Nguồn nhân lực của công ty phải đảm bảo có trình độ để đáp ứng các điều kiện kinh doanh của ngành  nghề tương ứng. Nguồn nhân lực này phải có khả năng sử dụng các công nghệ và thương hiệu… để chi phối hoạt động của các công ty con trong tập đoàn.

- Vốn kinh doanh là điều kiện rất quan trọng nếu muốn thành lập công ty cổ phần tập đoàn. Nguồn vốn này phải đảm bảo để vừa vận hành hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và vừa có thể đầu tư vào hoạt động kinh doanh của các công ty con.

Nếu là công ty con trong tập đoàn thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

-  Công ty con phải chiếm 50% trong việc thực hiện các khâu then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

- Tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con hay các công ty liên kết phải có tối thiểu bằng 60% tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ .

- Nếu các công ty con được công ty mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ thì phải là những công ty được thành lập để phát triển hay đảm nhận nhiệm vụ nắm giữ bí quyết công nghệ của tập đoàn. Các công ty con này sẽ nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ hay các ngành nghề chính trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

- Hoạt động của công ty con mặc dù trên danh nghĩa là độc lập nhưng vẫn phải chịu sự quản lý, chi phối của công ty mẹ trong hệ thống tập đoàn được thành lập để đảm bảo tính thống nhất trong kinh doanh.

Có thể thấy, để có thể thành lập công ty cổ phần tập đoàn thì các điều kiện về công ty mẹ và công ty con được nêu trên là điều mà bạn cần phải lưu ý thực hiện cho đúng nếu muốn việc thành lập được thuận lợi nhất.