Trang chủ » Điều kiện của việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

Điều kiện của việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

(Ngày đăng: 03-05-2018 10:30:24)
Thành lập công ty mua bán nợ tư nhân đang là một xu hướng được nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây. Thị trường này tại Việt Nam mặc dù chưa có sự phát triển mạnh mẽ nhưng nó cũng có được những điều kiện để phát triển khá tốt trong tương lai.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay đã giúp cho các doanh nghiệp rất nhiều trong việc tìm hiểu các thông tin mà pháp luật ban hành khi tiến hành thủ tục thành lập hay hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện của việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

Tìm hiểu về việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân thì bạn cần phải biết mục đích và điều kiện của việc thành lập công ty kinh doanh ngành nghề này là gì để có được sự hiểu biết chính xác nhất về ngành nghề này.

Mục đích thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

- Nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong việc lành mạnh hóa các hoạt động tài chính trong quá trình kinh doanh. Điều này được thông qua việc mua bán các khoản nợ cũng như các tài sản còn tồn đọng của doanh nghiệp.

- Từ việc xử lý triệt để các tài sản và các khoản công nợ "tồn đọng" trước khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để có thể  giúp cho doanh nghiệp giải quyết những tồn tại về tài chính. Từ đó có thể đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hoá, giao, bán, khoán và cho thuê doanh được thuận lợi hơn.

- Việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân  nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trong nền kinh tế quốc dân đi đôi với việc tạo lập khung pháp luật. Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự quản lý và giám sát của Nhà nước chặt chẽ hơn rất nhiều.

- Việc thành lập công ty mua bán nợ tư nhân nhằm mục đích xây dựng một mô hình mẫu và định hướng để tạo điều kiện cho việc phát  triển  của các dịch vụ đòi nợ hay các công ty mua bán nợ trung gian khác ...

Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ tư nhân

- Đối  với vốn điều lệ để thành lập công ty mua bán nợ tư nhân được quy định : đối với công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng. Nếu là kinh doanh dịch vụ sản giao dịch nợ thì vố  điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng.

- Đối với người quản lý công ty mua bán nợ tư nhân thì cần phải đáp ứng được các điều kiện như: có năng lực hành vi dân sự và không bị pháp luật cấm kinh doanh; Muốn kinh doanh ngành nghề mua bán nợ tư nhân thì người quản lý phải có trình độ từ Đại học trở lên đối với các ngành như: kinh tế, quản trị kinh doanh, luật…; Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các  ngành kế toán, tài chính, ngân hàng…; Chưa từng làm người quản lý công ty kinh doanh ngành nghề thu hồi nợ đã bị pháp  luật thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thời gian từ 3 năm trở lại.

Có thể thấy, muốn thành lập công ty mua bán nợ tư nhân thì bạn cần phải  đáp ứng được điều kiện mà pháp luật ban hành như thế nào với ngành nghề này và thực hiện đúng mục đích được quy định để đảm bảo công ty thành lập được hợp pháp nhất.