• Chia sẻ
  • Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Với nhiều doanh nghiệp, nếu muốn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì việc đáp ứng được các điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử là điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải quan tâm để có thể đảm bảo việc thực hiện quy định sử dụng này được hiệu quả nhất.

Mặc dù lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được các điều kiện ban hành để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được hợp lệ nhất. Đây là vấn đề rất quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng hình thức hóa đơn này.

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Không riêng gì hóa đơn điện tử mà bất kỳ yếu tố nào cũng thế, một khi đã được ban hành điều kiện sử dụng thì chắc chắn nếu muốn có tính hợp pháp thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện trước khi tiến hành sử dụng. Và với hóa đơn điện tử cũng vậy. Việc đáp ứng các điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử là điều kiện quan trọng nhất để việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được pháp luật công nhận và đảm bảo các hoạt động giao dịch, mua bán của doanh nghiệp có tính hợp pháp.

Những điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

- Đầu tiên thì doanh nghiệp phải có các giao dịch điện tử với cơ quan thuế và với ngân hàng.

- Tiếp theo là doanh nghiệp phải có các  điều kiện kinh tế theo yêu cầu để đáp ứng được việc vận hành hệ thống hóa đơn điện tử được hiệu quả nhất.

- Ngoài ra thì nếu muốn sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải có chử ký kiện tử được đang ký theo đúng trình tự quy định.

- Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên có trình độ cao để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như quản lý và sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử mới là một trong những yếu tố mà doanh nghiệp cần chuẩn bị. Vì hóa đơn điện tử có nhiều quy định và đặc thù khác hơn so với hóa đơn giấy trước kia nên trình độ nguồn nhân lực là điều kiện rất quan trọng.

- Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử được xem là cốt lõi nhất chính là hệ thống internet. Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử mà không có mạng internet thì cho dù các điều kiện về kinh tế, nhân lực… có tốt đến bao nhiêu thì cũng không thể sử dụng hóa đơn điện tử như mong muốn. Bởi thực tế thì việc sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện trên hệ thống internet để có thể đảm bảo tính tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả cho doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Nếu doanh nghiệp có thể đáp ứng được các điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử nói trên thì việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế sẽ không phải là điều quá khó khăn .