• Kinh tế
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay có rất nhiều người có mong muốn thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ tuy nhiên họ vẫn còn băn khoăn về điều kiện thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đến với thành lập doanh nghiệp của chúng tôi bạn sẽ được tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏmột các cụ thể và chân thành nhất. Nhiều người khi thành lập doanh nghiệp rất ngại những thủ tục của nhà nước chính vì thế mà chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn những vấn đề này một cách nhiệt tình và hữu ích nhất.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Thứ nhất: doanh nghiệp phải có tên, việc đặt tên doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Thứ hai: doanh nghiệp cần lựa chọn ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động được pháp luật quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp.

Thứ ba: doanh nghiệp phải có trụ sở chính. Trụ sở chính là địa điểm liên lạc giao dịch của doanh nghiệp, nơi đặt trụ sở chính nằm trên lãnh thổ của nước Việt Nam.

Thứtư: doanh nghiệp phải có vốn pháp định và vốn điều lệ. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu doanh nghiệp cần có để thành lập doanh nghiệp do pháp luật qui định cho từng ngành nghề cụ thể. Vốn điều lệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ pháp luật chưa có quy định cụ thể.