Đồng hồ điện…'cởi trần'

Tại trụ điện trong khu dân cư thôn Thái Hòa, xã Phước Thái, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) có một điện kế bị "cởi trần" (ảnh), rất nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa lũ.

Tại trụ điện trong khu dân cư thôn Thái Hòa, xã Phước Thái, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) có một điện kế bị "cởi trần" (ảnh), rất nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa lũ.