Trang chủ » Hà Nội còn 59.000 hộ nghèo

Hà Nội còn 59.000 hộ nghèo

(Ngày đăng: 18-07-2013 07:32:30)
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (2008-2012), tổng sản phẩm bình quân đầu người tại Hà Nội tăng 1,33 lần; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 1,86 lần; thu ngân sách tăng 2 lần (năm 2012 so với năm 2008).


Lĩnh vực an sinh xã hội cũng được đặc biệt quan tâm, với trung bình mỗi năm có trên 20.000 hộ được hỗ trợ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 – 2%/năm . Đến cuối năm 2012, toàn thành phố còn hơn 59.000 hộ gia đình nghèo, tương đương tỷ lệ 3,55% tổng số hộ. Và dự kiến hết năm 2013 sẽ giảm xuống còn 2,35% hộ nghèo. Hệ thống y tế cũng được củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh và nhân lực.

Trong giai đoạn 2009 – 2013, đã đầu tư 3.186 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng các bệnh viện, trung tâm y tế xã/phường, trong đó, đặc ưu tiên các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 294 tỷ đồng để trang bị thiết bị cho tuyến y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến cuối năm nay có 62 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.