Trang chủ » Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(Ngày đăng: 06-07-2013 13:58:52)
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, bế mạc chiều 6/7, đã thông qua nhiều quyết định, nghị quyết với nội dung được đông đảo người dân quan tâm.

Cụ thể là vấn đề thu phí và lệ phí; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên ở xã; phát triển nhà ở; khuyến khích đầu tư, xã hội hóa cho lĩnh vực văn hóa; thu hút nhân tài; ưu đãi phát triển khoa học công nghệ; biện pháp đảm bảo thu hồi đất giải phóng mặt bằng; cải tạo xây dựng chung cư cũ; khai thác các bến bãi đỗ xe...

Phát biểu trước khi kết thúc kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh các giải pháp, mục tiêu từ nay đến hết năm 2013. Thành phố sẽ tập trung 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thị trường, các điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận và hấp thụ vốn; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ và khuyến khích nhằm ổn định và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là hỗ trợ dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi...

Bên cạnh đó, Hà Nội cần triển khai những giải pháp “tăng trưởng thông minh” ngắn hạn, tập trung lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, về thu chi ngân sách, tăng thu ngân sách vẫn là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bởi cơ cấu ngân sách nhà nước trên địa bàn chủ yếu vẫn là thu từ sản xuất kinh doanh và thu nội địa (95%). Do vậy, cần lựa chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm, tạo nguồn thu, chống thất thu những nguồn đã có.

Ngoài ra, các đơn vị trên địa bàn phải thực hiện kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý và thu những khoản nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất; kiến quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực thuế và quản lý thị trường. (hiện nay tổng nợ thuế khoảng 8.682 tỷ đồng, nợ tiền sử dụng đất khoảng 4.000 tỷ đồng).

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% nữa (tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, hội nghị, hội thảo, công tác trong nước và nước ngoài...), cắt những khoản chi thường xuyên chưa phân bổ.

Ông Nguyễn Thế Thảo đặc biệt quan tâm đến vấn đề đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2013”, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, t hực hiện tốt hơn yêu cầu công khai, minh bạch các thủ tục và hồ sơ hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Đối với thực hiện Luật Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần mở đợt tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được thông qua, các đơn vị tiếp tục xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình địa phương, nhưng đảm bảo không được trái quy định và Luật Thủ đô./.