Trang chủ » HCM: Tự doanh lãi gấp 3, lãi ròng quý 2 vẫn giảm 26%

HCM: Tự doanh lãi gấp 3, lãi ròng quý 2 vẫn giảm 26%

(Ngày đăng: 23-07-2013 03:25:06)
CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) công bố BCTC quý 2/2013 với doanh thu tự doanh bất ngờ tăng gấp 3 so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 26%
Nguồn: VietstockFinance

Cụ thể, trong quý 2/2013, doanh thu môi giới đạt 42.8 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ; tự doanh mang về 30.94 tỷ đồng, tăng 213% so với cùng kỳ; doanh thu tư vấn giảm 63% và doanh thu khác đạt 68.42 tỷ đồng giảm 35.6% so với cùng kỳ. Kết quả, tổng doanh thu của HCM trong kỳ đạt 143.66 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 2/2012.

Mặc dù chi phí hoạt động và chi phí quản lý lần lượt giảm 6% và 15% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán TPHCM vẫn giảm 26%, đạt mức 60.94 tỷ đồng.

Cuối kỳ, đầu tư vào chứng khoán dài hạn của HCM đạt 719.63 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm ở mức 475 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu chính phủ đạt 616.57 tỷ đồng, tương ứng số lượng gần 6 triệu TPCP và chứng chí quỹ chiếm 103.07 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán cuối kỳ tăng đáng kể, đạt 1,306 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm. Bao gồm gần 863 tỷ đồng tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và phải trả cho NĐT về giao dịch TPCP gần 353 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HCM ghi nhận doanh thu thuần 293.85 tỷ đồng và lãi ròng 123.8 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.