• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

Có nhiều doanh nghiệp thắc mắc là liệu sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực có thực sự đảm bảo an toàn và hiệu quả hay không? Khi nào thì cần phải có mã xác thực của cơ quan thuế và khi nào thì không?

Các dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ đang thể hiện được vai trò và vị trí ngày càng quan trọng của mình đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay.

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

Nếu như nói đến việc sử dụng hóa đơn điện tử thì hầu hết doanh nghiệp cho rằng khi sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ khiến họ thấy yên tâm hơn so với các hóa đơn điện tử không có mã xác thực. Vậy, thực tế thì giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử có xác thực và không có xác thực là như thế nào?

Hóa đơn điện tử có xác thực

Đối với hóa đơn này thì không phải doanh nghiệp nào cũng phải có dấu xác thực của cơ quan thuế trên hóa đơn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp yêu cầu xác thực thì cơ quan thuế vẫn có thể hỗ trợ . Theo quy định thì chỉ một số trường hợp doanhy nghiệp mới cần phải sử dụng hóa đơn có xác thực. Còn lại thì doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực cũng đảm bảo tính hợp lệ của các hoạt động giao dịch. Các doanh nghiệp phải có dấu xác thực trong hóa đơn giao dịch thường là những doanh nghiệp đang trong thời gian bị cơ quan thuế quản lý và quan sát động thái hoạt động của mình để tránh trường hợp doanh nghiệp trốn thuế hay bỏ trốn...

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực

Nếu không thuộc danh sách các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có dấu xác thực thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực trong giao dịch của mình mà hóa đơn vẫn được xem là hợp lệ. Với hóa đơn này thì doanh nghiệp có thể tự mình phát hành và thực hiện thêm logo thương hiệu trên hóa đơn. Chỉ cần hóa đơn có đầy đủ các thông tin như chữ ký, đóng dấu, thông tin bên bán, bên mua thì nó đã có giá trị pháp lý để làm căn cứ cho giao dịch mua bán hay sử dụng để thực hiện việc kê khai thuế theo quy định.  Vấn đề giá trị pháp lý không hoàn toàn phụ thuộc vào việc hóa đơn có duấ xác thực hay không có dấu xác thực của cơ quan thuế mà còn tùy thuộc vào từng trường hợp doanh nghiệp khác nhau và hoạt động giao dịch khác nhau.

Như vậy thì vấn đề sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực hay có dấu xác thực sẽ không phải là yếu tố quyết định đến giá trị của hoạt động giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện.