• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn cho ngành điện lực

Huấn luyện an toàn cho ngành điện lực

Huấn luyện an toàn cho ngành điện nói riêng chưa bao giờ lại được nhắc đến nhiều đến vậy bởi tỷ lệ tai nạn do điện gây ra rất nghiêm trọng có thể khiến nạn nhân tử vong ngay tức khắc. Do vậy, công tác huấn luyện càng cần phải được quan tâm và phổ biến mạnh mẽ hơn nữa.

Đầu tiên là các ban bộ ngành điện đã có những biện pháp chấn chỉnh cho những người quản lý đầu não thực hiện các công tác bảo vệ an ninh toàn công trình điện lưới cao áp ở mọi cấp. Từ đó phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên sẽ phụ trách để họ hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình hơn. Ngoài ra, cũng không quên sắp xếp thêm các vị trí nhân viên quản lý và kiểm tra từng hành lang lưới điện cho phát quang cây xanh xung quanh vùng lưới điện để giảm thiểu ảnh hưởng khi có mưa bão xảy ra. Đặc biệt, còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để công tác huấn luyện an toàn được đi vào thực tế rõ ràng và hiệu quả cao nhất. Giải quyết và xử lý mọi hành vi vi phạm triệt để các biển hiệu, quảng cáo, ăng – ten tivi, ... Mọi thứ có thể ngã đổ vào lưới điện đều vận động để người dân tự ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra bắt nguồn những điều nhỏ nhặt đó.

Song song với huấn luyện an toàn cho công tác thiết thực của cán bộ, chính quyền địa phương cũng không thể quên được những người dân một lực lượng lớn để góp phần giảm thiểu rủi ro từ điện. Tuyên truyền và vận động người dân chặt phá cũng như tỉa bớt những loại cây ngoài hành lang đường sá, những khu có thể tác động đến mạng lưới điện để vừa đảm bảo an toàn vừa bảo vệ công trình lưới điện cao áp... Song song với những công tác biện pháp phòng ngừa thì cũng phải nhắc đến những khiếm khuyết mà huấn luyện an toàn có chỉ ra là trách nhiệm của từng đơn vị thành viên thực hiện tổng kiểm tra lưới điện đã nghiêm túc chưa? Hoạt động xử lý, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại của thiết bị, đường dây, trạm điện cũng như móng và cột điện tại các vị trí xung yếu từ đó sẽ gia tăng được niềm tin cho người dân thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa những rủi ro về điện.

Đến đây chắc đã đủ những kiến thức những công việc thực tế của huấn luyện an toàn trong đời sống nó hoàn toàn không phải chỉ là đống lý thuyết suông nữa mà đã được ứng dụng hoàn toàn vào đời sống. Là điều kiện để hạn chế thấp nhất những rủi ro về người ảnh hưởng đến năng suất hoạt động kinh doanh nếu điện bị mất do mưa bão, do cây cối khiến cho nhiều công ty có thể bị phá sản từ đó mà ra. Vì vậy, mỗi người xây dựng một ý thức tốt sẽ góp lên một tòa lâu đài vững chãi và bền vững mãi mãi.