Trang chủ » Huấn luyện an toàn lao động cho người làm công tác quản lý

Huấn luyện an toàn lao động cho người làm công tác quản lý

(Ngày đăng: 10-01-2017 16:56:45)
Thời gian gần đây đang là thời gian các lớp huấn luyện an toàn lao động cho những cán bộ quản lý của bộ an toàn sức khỏe môi trường. Bao gồm các nhân viên, các đơn vị trực thuộc phòng ban quản lý các cấp và ban lãnh đạo đơn vị nhỏ lẻ…

Kế thừa và phát triển hết những luật về an toàn lao động của nước ta từ những ngày còn chiến tranh cách mạng. Để nâng cao hiệu quả hơn nữa việc đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển các dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, áp dụng được hết các chính sách đổi mới và nâng cao hiệu quả của chính sách, tiếp thu những luật lệ về an toàn trong lao động, những thiệt hại cần bồi thường trong tai nạn lao động, bệnh nghề nghiêp thông qua các công việc thực tế tại nơi làm viêc, chia sẻ những gánh nặng với người lao động nên các lớp huấn luyện an toàn lao động được hoạt động tốt trong thời gian gần đây.

Tai các lớp huấn luyện an toàn lao động,các cấp quản lý được hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và khả năng làm việc quản lý của mình, bảo vệ công nhân viên mình thông qua sự chỉ huy trong công việc, các chính sách mà doanh nghiệp áp dụng với họ, bên cạnh đó còn có các yêu cầu từ phía doanh nghiệp chủ của mình.

Qua các lớp huấn luyện các học viên có thể nhận thấy các luật mới luôn được triển khai, các quy định toàn diện, từ chủ động đầu tư đến nghiên cứu, ứng dung khoa học công nghệ, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, xây dựng cac cơ chế dống, hướng bảo hiểm tai nạn lao động, đến việc tạo điều kiện thuận lợi để người gián tiếp sử dụng lao động như cấp quản lý thực hiên các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

Tại các lớp huấn luyện an toàn lao động cũng nêu rõ yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các biện pháp an trong lao động tránh tình trạng công nhân của nhóm mình, cấp dưới của mình xảy ra những tình huống không may và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và đến uy tín của doanh nghiệp