• Chia sẻ
  • Khả năng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Khả năng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân chịu nhiều sự quản lý của pháp luật đối với quyền và trách nhiệm của mình. Đặc biệt, khả năng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cũng có một số vấn đề cần được phân tích cụ thể để ai đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện cho chính xác.

Nếu bạn đang gặp khó khăn đối với việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp và không biết đặc điểm của từng loại hình như thế nào để lựa chọn cho tốt thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Khả năng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Rất nhiều người khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp vẫn thường e ngại vấn đề vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Vốn là điều rất quan trọng. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp tư nhân cũng không ngoại lệ. Nguồn vốn này có dễ huy động hay không? Liệu loại hình doanh nghiệp tư nhân cần phải chú ý vấn đề gì nếu muốn có nguồn vốn kinh doanh thuận lợi nhất.

Lưu ý về nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân

- Theo quy định của pháp luật thì vốn của doanh nghiệp tư nhân là do một mình chủ doanh nghiệp tư nhân góp vào. Vì thế cho nên, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân lớn thì nguồn vốn của doanh nghiệp cũng từ đó mà lớn mạnh theo và ngược lại. Hơn thế nữa thì, chủ doanh nghiệp tư nhân đươc toàn quyền quyết định đăng ký số vốn kinh doanh ban đầu của mình và quyết định đến hình thức góp vốn là bằng tiền mặt, giá trị sử dụng đất hay vàng…

- Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân không cao như các loại hình doanh nghiệp khác , đặc biệt là công ty cổ phần vì nó không được phát hành chứng khoán ra bên ngoài.Như vậy có nghĩa là các kênh để có thể huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân đã bị chặn lại. Vì thế mà khả năng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ hạn hẹp hơn.

- Tuy nhiên, một lợi thế của doanh nghiệp tư nhân giúp cho việc tìm kiếm nguồn vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân được thuận lợi hơn chính là trên thị trường thì uy tín của doanh nghiệp tư nhân khá cao.Vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính trong quá trình kinh doanh. Vì thế mà nó có thể giúp các nhà đầu tư tin tưởng vào chủ doanh  nghiệp để có thể hợp tác kinh doanh. Đây có thể không phải là cách để tăng vốn kinh doanh mà là cách để doanh nghiệp có thể phát triển việc kinh doanh được thuận lợi nhất.

- Nói cách khác thì vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân góp vào doanh nghiệp tư nhân thì cũng là tài sản của doanh nghiệp. Nó không có sự tách biệt độc lập về tài sản giữa doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp. Vì thế mà hiện nay, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

Có thể thấy, vấn đề về vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân luôn là điều được nhiều người quan tâm trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập và phát triển kinh doanh cho mình.