• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn sàn nâng người được thực hiện như thế nào?

Kiểm định an toàn sàn nâng người được thực hiện như thế nào?

Vai trò của sàn nâng người trong ngành công nghiệp hiện nay, đóng một vai trò rất quan trọng. Nó giúp con người di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, từ trên cao xuống dưới thấp thật là tiện lợi. Và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, sàn nâng người cần kiểm định an toàn một cách nghiêm ngặt.

Trước khi đi vào hoạt động sản xuất, sau khi lắp đặt, sàn nâng người cần được kiểm định theo quy trình đạt chuẩn quốc gia. Trong quá trình hoạt động tiếp theo, sàn sẽ được kiểm định theo chu kì và kiểm tra đột xuất (khâu kiểm tra đột xuất này thuộc quyền của cơ quan chức năng nhà nước). Quy trình kiểm tra được thực hiện lần lượt theo 5 bước (khi một trong năm bước này khúc mắc ở bước nào thì phải dừng ngay lại, không thực hiện các bước tiếp theo. Bước thứ nhất: hồ sơ của sàn nâng người cần đầy đủ chi tiết. Bước thứ hai: kiểm tra bên ngoài của sàn. Bước thứ 3 và bước thứ 4: lần lượt sử dụng kĩ thuật - thử không tải, chế độ thử tải - phương pháp thử. Bước cuối cùng là đánh giá, đánh giá phải khách quan, chân thực, có sao nói vậy.

Các thiết bị đo điện phải đạt chuẩn và được kiểm định trước khi sử dụng. Sàn nâng người đạt chuẩn phải đạt được các tiêu chí của kiểm định an toàn như sau: mặt bằng nền đỡ được trọng lượng của sàn nâng, vị trí lắp đặt phải xa đường dây điện. Điều kiện môi trường làm việc không quá 40 độ C, tốc độ gió dưới  8,3m/s. Các thiết bị kết hợp của sàn vẫn còn tem mác, thông số chi tiết máy, tên hãng. Các dây cáp đảm bảo độ mòn không quá 10mm, các đầu cáp được cố định chắc chắn. Có đầy đủ các thiết bị an toàn như giới hạn hành trình nâng, hạ hoặc di chuyển, bộ chống quá tải.

Kĩ thuật thử - không tải phải có chỉ số điện trở cách mạch động lực đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc gia, thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại ít nhất 3 lần. Cuối cùng là lập biên bản kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời nhắc nhở cơ sở sản xuất ghi nhớ kiểm tra an toàn thiết bị theo chu kì.