• Chia sẻ
  • Kiểm định cầu trục một quy trình kiểm định kỹ thuật cần thiết

Kiểm định cầu trục một quy trình kiểm định kỹ thuật cần thiết

Kiểm định cầu trục là là hoạt động kiểm định, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn rất cần thiết đối với các loại thiết bị nâng hạ dạng cầu như cầu trục. Việc kiểm định này phải thực hiện theo quy chuẩn của quốc gia.

Việc kiểm định cầu trục được quy định nghiêm ngặt. Các nhà sản xuất, công xưởng sử dụng loại thiết bị này phải tuân theo các quy định này. Việc đó nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho hoạt động của cầu trục một cách tốt nhất có thể. Các quá trình kiểm định này được thực hiện bởi các công ty kiểm định, họ sẽ có các phương pháp, dụng cụ, trình tự thực hiện việc kiểm định một cách chính xác và an toàn nhất. 

Một số thời điểm cần đến sự kiểm định an toàn cho các thiết bị như cầu trục bao gồm:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Những trường hợp trên chính là hai trong các thời điểm cần thiết làm công việc kiểm định. Việc tuân theo các thời điểm này sẽ đảm bảo sự an toàn cho thiết bị sử dụng. Đồng thời, việc thực hiện sự kiểm định này theo định kì cũng là tuân theo quy định của pháp luật theo điều luật mà nhà nước đưa ra liên quan đến an toàn lao động.

Việc không tuân thủ theo các quy định kiểm tra định kì của máy sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện vì sẽ có các cuộc kiểm tra đột suất của các tổ kiểm định thuộc các cơ quan chức năng. Việc không tuân thủ kiểm định kỹ thuật sẽ bị phạt.