• Chia sẻ
  • Lưu ý khi xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách hay tiêu hủy

Lưu ý khi xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách hay tiêu hủy

Tùy theo từng trường hợp khác nhau mà bạn cần phải tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách hay tiêu hủy theo đúng quy trình mà pháp luật ban hành. Có như vậy thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới đảm bảo tính hợp pháp được.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng là một trong những nơi được nhiều doanh nghiệp tìm đến để có được sự hỗ trợ trong các trường hợp rắc rối về mặt giấy tờ và thủ tục, chẳng hạn như việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

Lưu ý khi xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách hay tiêu hủy

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có nhiều trường hợp giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị mất, rách hay bị tiêu hủy do thiên tai, hỏa hoạn. Vì thế, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất là điều cần thiết. Nhưng, tùy theo từng trường hợp khác nhau mà trình tự và hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh cũng sẽ không giống nhau. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho tốt.

1. Nếu giấy phép kinh doanh bị mất

Công việc đầu tiên mà doanh nghiệp cần làm khi phát hiện giấy phép kinh doanh bị mất chính là phải thông báo ngay cho cơ quan Công an tại khu vực bị mất giấy phép để tiến hành điều tra. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đăng thông báo mất giấy phép kinh doanh lên các phương tiện thông tin đại chúng  trong 3 lần liên tiếp.

Nếu như tính từ lúc thông báo mất giấy phép kinh doanh đến 30 ngày sau mà doanh nghiệp vẫn không tìm lại được thì phải tiến hành làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất theo quy định được ban hành.

2. Nếu giấy phép kinh doanh bị rách, tiêu hủy

Đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị tiêu hủy hay rách thì thủ tục để xin cấp lại cũng nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Doanh nghiệp chỉ cần làm đơn đề nghị lên cơ quan chức năng xin cấp lại giấy phép kinh doanh và nêu rõ lý do vì sao cần phải cấp lại giấy phép để cơ quan chức năng nắm được thông tin.  Trong thời gian 7 ngày , tính từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Trên giấy phép được cấp sẽ ghi rõ thông tin về số lần cấp. Số của giấy phép kinh doanh này cũng là số cũ đã được cấp cho doanh nghiệp trước đây.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan chức năng này phát hiện hồ sơ, giấy tờ không hợp lệ thì phải thông báo đến doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và bổ sung thông tin. Trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh từ chối cấp lại giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp thì phải gửi thông báo giải thích lý do rõ ràng cho doanh nghiệp được biết.

Lưu ý là quy định về trình tự và thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách, tiêu hủy được nêu trên đây cũng được áp dụng cho cả các văn phòng đại diện hay chi nhánh.

Như vậy, thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất, rách, tiêu hủy mà doanh nghiệp cần thực hiện sẽ tùy thuộc theo từng trường hợp khác nhau để thực hiện cho đúng theo quy định của pháp luật.