Mất giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh khi đã được cấp nhưng có thể do yếu tố khách quan hoặc chủ quan mà chủ doanh nghiệp có thể làm mất đi. Nỗi băn khoăn lớn nhất lúc ấy là làm mất giấy phép kinh doanh rồi thì phải làm thế nào? có được cấp lại hay không?

Trong thời gian trở lại đây, các ban giám đốc, các chủ doanh nghiệp tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để hỏi về các vấn đề xoay quanh việc mất giấy phép kinh doanh. Khi làm mất rồi thì các doanh nghiệp hãy bình tĩnh, vì có thể xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

Mất giấy phép kinh doanh

Khi mất Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm: xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi tiếp nhận các hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất; rách, nát, cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác cũng áp dụng theo các quy định nêu trên.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét cấp lại hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những vấn để bạn cần lưu ý khi mất giấy phép kinh doanh. Nắm được thông tin một cách chính xác sẽ giúp bạn có thể hoàn thiện các thủ tục để xin lại giấy phép một cách dễ dàng hơn nhiều.