• Chia sẻ
  • Một số dịch vụ tiêu biểu trong các công ty kiểm định

Một số dịch vụ tiêu biểu trong các công ty kiểm định

Sự ra đời và hoạt động của các công ty kiểm định hiện nay là rất sôi động và đang phát triển mạnh mẽ. Ở những đơn vị này, luôn có vài dịch vụ tiêu biểu được cung cấp ra để đáp ứng nhu cầu của khách hàng có nhu cầu khi tìm tới.

 

Nếu nói đến vấn đề kiểm định an toàn đối với các thiết bị cơ giới thì chúng tôi chỉ có thể nói một câu, đó chính là vô cùng cần thiết. Không những phải tiến hành kiểm định thiết bị, mà bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tăng cường huấn luyện cán bộ kiểm định để nâng cao tay nghề…

Vâng, như giới thiệu ở trên, yêu cầu về kiểm định thiết bị, huấn luyện cán bộ, giám định thiết bị kỹ thuật cùng với những hoạt động kiểm tra an toàn là vô cùng cấp bách. Vậy nên, để có thể đáp ứng những yêu cầu này, chúng ta nên tìm đén với các công ty kiểm định. Nghe thì có vẻ hơi xa lạ, tuy nhiên, nếu làm việc trong các nhà máy cơ giới hóa hoặc các công trình xây dựng thì sẽ biết rất rõ về vấn đề này.

Và để khái quát hơn, giúp các bạn hiểu rõ hơn về các công ty kiểm định này, chúng tôi đã nghiên cứu và lấy được một số thông tin sau:

Về các dịch vụ có trong hầu hết các công ty kiểm định:

Hiện nay, trong xã hội không có nhiều công ty kiểm định. Tuy nhiên, nếu đã được xây dựng bài bản thì mỗi công ty đều có đầy dủ các dịch vụ như: kiểm định an toàn của các thiết bị, kiểm tra chất lượng của hệ thống dây chuyền, tiến hành đô đạt và phân tích một cách chi tiết các thông số môi trường, giảm định kỹ thuật và cuối cùng là mở ra các lớp tập huấn để các các bộ trong doanh nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn… Và với mỗi dịch vụ như vậy, công ty sẽ lại phân ra thành những mảng nhỏ, vậy nên với vị trí là khách hàng, chúng ta có thể chọn lựa từng gói dịch vụ kiểm định thỏa mãn yêu cầu hiện tại của mình.

Về dịch vụ kiểm định nói riêng:

Đây là dịch vụ mà hầu hết khách hàng thường sử dụng. Một số loại thiết bị kiểm định phổ biến là: các loại thiêt bị nâng hạ, các loại thiết bị công trình, nồi áp suất, các đường ống dẫn, các hệ thống điện và một số thiết bị tương đương.