• Hỏi đáp
  • Nên mua máy cày Kubota cũ hay mới nếu có cùng mức giá

Nên mua máy cày Kubota cũ hay mới nếu có cùng mức giá

Máy cày Kubota có nhiều loại. Có những loại giá cao và có những loại giá thấp hơn. Nếu có hai chiếc máy cày Kubota cũ và mới có cùng mức giá thì hãy khoan lựa chọn cái nào, hãy so sánh và suy nghĩ trước khi quyết định.

Nên mua máy cày Kubota cũ hay mới nếu có cùng mức giá

Mọi người chắc chắn khi nhìn hai sản phẩm một bên cũ, một bên mới thì vẫn thích cái mới hơn. Một lý do đó là chưa từng có ai sử dụng và khi mua thì bản thân sẽ là người sử dụng đầu tiên. Nhưng trong trường hợp hai cái nhưng mức giá bằng nhau thì khoan vội lựa chọn, hãy cẩn thận xem xét. Một sản phẩm dù còn nguyên mới nhưng giá bán ra và giá mua vào cũng có sự khác nhau. Khi mua ở cửa hàng giá rất cao. Chỉ một thời gian ngắn sau mà không sử dụng đến thì sản phẩm vẫn bị mất giá nghiêm trọng trong khi chất lượng có thể vẫn còn như ban đầu. Khi mua người ta cũng đã lựa chọn kỹ lưỡng, phải có lý do bắt buộc người ta mới bán đi.

Khi đi mua máy cày Kubota cũng vậy. Sẽ có nơi bán máy mới và cũng có nơi bán máy cũ. Máy cày Kubota cũng có nhiều loại. Có những loại giá cao và có những loại giá thấp hơn. Nếu có hai chiếc máy cày Kubota cũ và mới có cùng mức giá thì hãy khoan lựa chọn cái nào, hãy so sánh và suy nghĩ trước khi quyết định. Máy cày cũ có mức giá bằng máy cày mới chứng tỏ máy cày cũ khi nguyên mới có chất lượng tốt hơn. Hãy xem xét thời gian đã sử dụng và chất lượng hiện tại của máy cày. Nếu máy còn mới, chất lượng còn tốt và có thể tốt hơn máy mới kia, nhưng do bán lại mất giá thì mọi người có thể xem xét để lựa chọn máy cũ.

Với một số tiền lớn, khi mua máy cày Kubota mới có vẻ yên tâm hơn. Còn khi mua máy cày cũ thì có vẻ mang tính rủi ro hơn. Nếu may mắn thì sẽ được sản phẩm tốt. Còn nếu không may thì là do sản phẩm có lỗi, hư hỏng người ta mới bán. Có khi mua về lại mất chi phí sữa chữa nhiều hơn. Máy mới sẽ có thời gian bảo hành còn máy cũ chắc chắn không. Quyền lựa chọn phụ thuộc trực tiếp vào bản thân người tiêu dùng.