Trang chủ » Ngành nhựa: Quy hoạch lệch thị trường

Ngành nhựa: Quy hoạch lệch thị trường

(Ngày đăng: 05-01-2014 08:27:58)
Trong khi hơn 400 DN ngành nhựa đứng trước nguy cơ phải đóng cửa hoặc giảm hoạt động thì Bộ Công Thương lại phê duyệt quy hoạch phát triển ngành trong 15 năm tới. Tuy vậy, trọng tâm của quy hoạch lại không ăn nhập với thực tế… ảm đạm của một ngành công nghiệp… ít được quan tâm này.

Theo quy hoạch phát triển ngành nhựa VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 mà Bộ Công Thương phê duyệt từ giữa năm 2011, thì mục tiêu đặt ra là sau 5 năm ngành nhựa phải tăng gấp đôi về giá trị sản xuất và kim ngạch. Cụ thể là tới năm 2015 phái đạt kim ngạch xuất khẩu là 2,15 tỉ USD, đến năm 2020 là 4,3 tỉ USD. Đồng thời tăng được tỉ trọng nhóm nhựa kĩ thuật và nhựa vật liệu xây dựng trong cơ cấu sản xuất toàn ngành...