• Chia sẻ
  • Nghĩa vụ của doanh nghiệ trong công tác huấn luyện an toàn

Nghĩa vụ của doanh nghiệ trong công tác huấn luyện an toàn

Những người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho người lao động của mình. Một phương pháp để bảo đảm an toàn tốt nhất là cho phép người lao động tham gia các khóa huấn luyện an toàn lao động trước khi bắt đầu làm việc ở công ty, doanh nghiệp.

 

Là chủ của một doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác huấn luyện an toàn lao động.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải lập kế hoạch cho mình, tổ chức công tác huấn luyện, hướng dẫn các biện pháp đối với người lao động, cải tiến điều kiện lao động. Trang bị đầy đủ các phương tiện các nhân về an toàn vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động phải cử giám sát để kiểm tra, đôn đốc, khắc phục và khuyến khích người lao động tham gia đúng an toàn vệ sinh, an toàn trong việc vận hành, sữa chữa máy. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động cho từng loại máy móc thiết bị, phải có lớp huấn luyện an toàn trong quy định công ty.

Máy móc, trang thiết bị công ty là tài sản của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động đúng nguyên tắc, nguyên lý về sử dụng máy sao cho an toàn tuyệt đối tránh những rủi ro trong công tác vận hành phải được người lao động nắm rõ và thực hiện đầy đủ.

Hằng năm người sử dụng lao động phải tổ chức những lớp kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra theo tiêu chuẩn, chế độ. Phải chấp hành kiểm tra, khai báo, điều tra tai nạn lao động (nếu có) và báo cáo tình trạng tai nạn nghề nghiệp chính doanh nghiệp của mình cho sở thương binh lao động xã hội. Quy định lao động và bệnh người lao động sau khi được điều trị ổn có những chế độ chăm sóc, ưu đãi.

Qua đó nghĩa vụ người sử dụng lao động đưa ra với mục đích đảm bảo doanh nghiệp tránh những nguy cơ rủi ro, tai nạn trong lao động. Đi đôi với nghĩa vụ thì quyền người sử dụng lao động buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội dung biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động. Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm những nội quy liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động. Được quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác thanh tra an toàn lao động, nhưng vẫn phải chấp hành.