Trang chủ » Nhiều giải pháp bình ổn thị trường xi măng

Nhiều giải pháp bình ổn thị trường xi măng

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:24:11)
Bộ Xây dựng cho biết: 9 tháng đầu năm 2013, toàn ngành đã sản xuất và tiêu thụ 44,42 triệu tấn xi măng và clinker, đạt 79,32% kế hoạch năm; trong đó tiêu thụ nội địa 34,44 triệu tấn xi măng đạt 71% kế hoạch năm, xuất khẩu 9,98 triệu tấn đạt 124,5% kế hoạch năm. Lượng clinker và xi măng tồn kho cuối tháng 9 khoảng 2,62 triệu tấn, trong đó có 590 nghìn tấn xi măng, còn lại là 2,03 triệu tấn clinker, tương ứng với khoảng 12 - 14 ngày sản xuất.

Tổng sản phẩm tiêu thụ tăng
Trên cơ sở số liệu tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2013, dự kiến tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2013 khoảng 60 - 61 triệu tấn, đạt 107% so với kế hoạch năm; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 47 - 47,5 triệu tấn, vượt sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa năm 2012 khoảng 1,5 - 2,0 triệu tấn; nhưng chỉ đạt khoảng 96,5% kế hoạch năm; xuất khẩu khoảng 13 - 13,5 triệu tấn, tăng trên 62% so với năm 2012, đạt khoảng 165% kế hoạch năm; trong đó clinker khoảng 10 triệu tấn, xi măng khoảng 3,0 - 3,5 triệu tấn.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, nguyên nhân khiến tiêu thụ xi măng nội địa năm 2013 chỉ đạt khoảng 96,5% so với kế hoạch là do năm 2013 nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Nhà nước đã thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô... dẫn đến việc một loạt dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án bất động sản bị đình trệ. Khối lượng xây dựng giảm, dẫn đến việc giảm nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng, trong đó có xi măng. Mặc dù xi măng tiêu thụ nội địa giảm, nhưng tổng sản phẩm tiêu thụ vẫn tăng (tăng 7% so với kế hoạch năm) do sản lượng clinker và xi măng xuất khẩu tăng đột biến.
Dự báo năm 2014, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành sẽ vào khoảng 62 - 63 triệu tấn, tăng 1,5 - 3% so với năm 2013; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 48,5 - 49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5 -14 triệu tấn.
Đủ xi măng cho năm 2014
Bộ Xây dựng khẳng định: Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2013, tổng công suất các nhà máy xi măng đang hoạt động đạt trên 70 triệu tấn, hoàn toàn có khả năng sản xuất đủ sản lượng xi măng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năm 2014 (bao gồm cả xi măng tiêu thụ nội địa và clinker, xi măng xuất khẩu).
Để bình ổn thị trường xi măng quý 4/2013 và cả năm 2014, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Hiệp hội Xi măng thống nhất và chỉ đạo các đơn vị sản xuất xi măng trong toàn quốc thực hiện các giải pháp: Triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát huy đạt và vượt công suất thiết kế, giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm; Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh xi măng, nhằm giảm chi phí lưu thông, chi phí bán hàng; TCty Công nghiệp xi măng Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên doanh tính toán kỹ nhu cầu tiêu thụ xi măng từng tháng, từng quý tại khu vực miền Trung, miền Nam để bố trí hợp lý việc vận chuyển xi măng, clinker từ khu vực phía Bắc vào các khu vực này, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt trong các tháng cao điểm của mùa xây dựng.
Ngoài ra, việc triển khai các đề tài ứng dụng công nghệ như các dự án tận dụng nhiệt thải lò nung trong các nhà máy xi măng để sản xuất điện, góp phần giảm thiểu tác động của việc thiếu điện; tận dụng nguồn phế thải của các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành xi măng, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm môi trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xi măng theo quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ; Tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án xi măng sẽ đưa vào sản xuất trong giai đoạn đến 2015, tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ các dự án không đủ điều kiện đầu tư.