Trang chủ » Nhựa Tiền Phong miền nam sẽ cắt lỗ trước hạn

Nhựa Tiền Phong miền nam sẽ cắt lỗ trước hạn

(Ngày đăng: 12-11-2013 09:55:33)
Sau hai năm chính thức xác lập sự hiện diện một cách đầy đủ tại thị trường phía Nam, Nhựa Tiền Phong dự kiến sẽ cắt lỗ sớm hơn kế hoạch dự tính.
Gần 50 năm có mặt trên thị trường, nhưng phải đến tháng 12/2008 kế hoạch góp vốn lập công ty và xây dựng nhà máy tại phía Nam với thương hiệu Nhựa Tiền Phong mới chính thức hiện thực với nhà máy mới đi vào hoạt động. Đó là một kế hoạch khá muộn. Tương tự, một thương hiệu ngành nhựa khác - Nhựa Bình Minh - cũng phải gần 30 năm mới từ Nam chính thức tiến ra Bắc bằng sự hiện diện một cách đầy đủ với công ty trực thuộc và nhà máy đặt tại Hưng Yên.
Một bước lỗ… khả quan
Đó cũng là những kế hoạch thận trọng. Bởi theo phân tích của doanh nghiệp trong ngành, cũng như trong mắt giới đầu tư, thị trường sản xuất nhựa, ống nhựa dùng trong xây dựng hiện cạnh tranh gay gắt khi có tới trên 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó đã có nhiều thương hiệu lớn và đã củng cố thị phần. Riêng tại thị trường phía Nam, số doanh nghiệp trong ngành “đóng đô” tại đây đã chiếm khoảng 80% - một thách thức lớn đối với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong trong kế hoạch “Nam tiến”.