• Chia sẻ
  • Những ai không được thành lập doanh nghiệp

Những ai không được thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: tôi đang có dự định thành lập và quản lý một doanh nghiệp nhưng tôi không biết chính xác theo quy định của pháp luật thì những ai không được thành lập doanh nghiệp? Xin được công ty Kế Toán Sài Gòn tư vấn thêm cho tôi về vấn đề này. (Minh Tuấn – TPHCM)

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến Kế Toán Sài Gòn, hiện nay, luật Doanh nghiệp và một số điều lệ liên quan cũng có nhiều thay đổi và bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế của sự phát triển, tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng tham gia quản lý và thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp được quy định cụ thể trong điều 13 như sau:

Thứ nhất, là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan thuộc đơn vị công an không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Thứ hai, là cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, cán bộ lãnh đạo hay quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước cũng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp khác.

Thứ tư, những trường hợp là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt về các tội buôn bán hành giả, kinh doanh trái phép..

Thứ năm, những người hiện đang là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty hợp danh, giảm đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp tuyên bố pháp sản cũng không được quyền thành lập doanh nghiệp cũng không được làm quản lý trong thời gian ba năm kể từ ngày doanh nghiệp đó tuyên bố phá sản.

Cuối cũng, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam cũng không có quyền thành lập doanh nghiệp.

 Trên đây là câu trả lời tư vấn thắc mắc về vấn đề ai không được thành lập doanh nghiệp cho bạn Minh Tuấn, chúc bạn có thêm những thông tin bổ ích và sớm thành công!