Trang chủ » Quảng Ninh:Điều chỉnh,bổ sung phí tham quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long

Quảng Ninh:Điều chỉnh,bổ sung phí tham quan Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long

(Ngày đăng: 13-07-2013 16:00:37)
Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra xem xét tại kỳ họp lần này, được đông đảo cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh quan tâm. Nghị quyết được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ cao cấp, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ du lịch tại hai điểm du lịch Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long.

Thời gian qua, các dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long  đã từng bước phát triển, ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong năm 2012, lượng khách du lịch đến Vịnh Hạ Long đạt trên 2.230.600 lượt, thu phí đạt 196 tỷ đồng; năm 2013 ước đạt 200 tỷ đồng.

Để mở rộng không gian du lịch và làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ khách tham quan , UBND tỉnh Quảng Ninh đã có tờ trình HĐND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long . Để xây dựng được nội dung này, tỉnh Quảng Ninh đã tham khảo mức thu phí tham quan một số danh lam thắng cảnh được xếp hạng di sản thế giới. Cụ thể là: Các hang động ở Quế Lâm (Trung Quốc) quy định từ 25-40NDT/ điểm (tương đương 75.000-120.000 VND/điểm/ người); các điểm tham quan Thạch Lâm, Vân Nam (Trung Quốc) từ 80-120NDT/điểm/ người (240.000-360.000 VND/ điểm/người); các hang động Angcovat (Camphuchia) 20 USD/điểm/người (tương đương với 400.000 VND/điểm/ người)...

Hiện tại, mức thu phí tham quan của Vịnh Hạ Long từ 80-130 nghìn đồng/người/lượt. Theo phương án mới, thì mức phí sẽ điều chỉnh lại như sau: Thời gian tham quan từ 6h30 đến 18h30, mức phí là 150 nghìn đồng/lượt/người; tham quan từng điểm du lịch đã được Nhà nước đầu tư có mức từ 30-50 nghìn đồng/điểm, tuỳ theo điểm tham quan; nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long (thu theo thời gian lưu trú trên Vịnh), 1 đêm là 200 nghìn đồng/người/lượt, 2 đêm là 350 nghìn đồng/ người/lượt, 3 đêm là 400 nghìn đồng/người/lượt.

Vì nằm xa trung tâm, nên phí tham quan Vịnh Bái Tử Long sẽ thấp hơn mức phí tham quan Vịnh Hạ Long. Quy định mức tối đa khung phí tham quan danh lam thắng cảnh từ 6h30 đến 18h30 có mức thu là 100 nghìn đồng/ người/lượt. Nghỉ đêm trên Vịnh, 1 đêm là 150 nghìn đồng/người, 2 đêm là 300 nghìn đồng/người, 3 đêm là 350 nghìn đồng/người.

Trong tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ninh, thì miễn  phí tham quan Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long đối với người có công với cách mạng; giảm 50% mức phí tham quan đối với trẻ em dưới 15 tuổi, công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Việc tổ chức thu phí tham quan Vịnh Hạ Long sẽ được triển khai từ ngày 1-1-2014.