Trang chủ » Quy hoạch tổng thể di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam

Quy hoạch tổng thể di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam

(Ngày đăng: 09-08-2014 02:43:09)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013-2020”.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tứ cận Bắc, Nam, Đông, Tây đều giáp khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc, có diện tích khoảng 1.765 ha, bao gồm các di tích: Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhà bia thuộc Khu rừng văn hóa-lịch sử Chàng Riệc; di tích Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam thuộc khu vực rừng quốc gia Lò Gò-Xa Mát.
 
Nhiệm vụ Quy hoạch yêu cầu cần xác định khu vực bảo tồn di tích trên cơ sở khảo sát hiện trạng, tổng hợp tư liệu để xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích; xác định các khu vực xây dựng mới phục vụ mục đích tôn vinh, quản lý di tích và tổ chức dịch vụ; xác định các khu vực cảnh quan thiên nhiên; xác định mức độ hạn chế xây dựng từng khu vực.
 
Bên cạnh đó, lập danh mục các công trình di tích cần can thiệp và xác định mức độ bảo tồn đối với từng hạng mục di tích; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích; xác định các biện pháp xử lý đối với các công trình chưa được xếp hạng di tích. Đề xuất loại bỏ các hạng mục công trình có khả năng ảnh hưởng đến giá trị và không gian di tích.
 
Đồng thời, cần xác định các tuyến giao thông liên kết giữa các khu vực với quy mô, mật độ giao thông phù hợp với nhu cầu sử dụng và cảnh quan khu di tích...