• Hỏi đáp
  • Rủi ro trong thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Rủi ro trong thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hay nói cách khác là tiến hành kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và có nguy cơ rủi ro khá cao so với các lĩnh vực kinh doanh khác.

 

Kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong những năm gần đây đang trên đà phát triển. Tuy tốc độ còn chậm nhưng quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo được những hiệu quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh.

Trên thực tế việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ngày nay vẫn còn nhiều hạn chế. Sự hạn chế này xuất phát từ chính rủi ro mà nhiều nhà đầu tư rất lo ngại. Nhưng rủi ro đó xuất phát nguyên nhân từ đâu?

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia, nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản này cho biết xuất phát từ chính thị trường và trình độ. Thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản. Sự đầu tư còn hạn chế cho các gói thầu đồng thời trình độ và kĩ thuật phát triển hạ tầng kinh doanh trong bất động sản của nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng.

Ngoài ra, thu nhập của người Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới có sự chênh lệch khá cao. Chính vì thế mà việc kinh doanh bất động sản thiếu đi động lực để phát triển. Chính vì thu nhập khá thấp, đa phần người dân sử dụng các dịch vụ bất động sản ở mức giá thấp. Đây là nguyên nhân mà nhiều nhà đầu tư bất động sản bị kìm hãm khả năng đầu tư.

Thực tế cho thấy thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam có những chuyển biến tích cực. Tuy chưa đạt được những thành tựu nổi bật nhưng đã tạo nên một bộ mặt mới cho đất nước trong thời kì phát triển và hội nhập kinh tế. Đồng thời, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước đã ngày càng được quan tâm và chú trọng.