Trang chủ » Tai nạn không báo trước từ giàn giáo.

Tai nạn không báo trước từ giàn giáo.

(Ngày đăng: 20-05-2020 12:04:49)
Tại một ngã tư thuộc phường Vĩnh Trung- Đà Nẳng, người đi đường đã phải mất vía khi giàn giáo tại một công trình nằm ngay giao lộ bỗng dưng đỗ sập gây tai nạn cho người đi đường.