Trang chủ » Thành lập công ty thương mại

Thành lập công ty thương mại

(Ngày đăng: 11-08-2017 08:20:28)
Guồng quay kinh tế ngày càng có những bước tiến triển, có cơ hội đón đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới, chính vì thế mà thành lập công ty thương mại ngày càng được giới trẻ nói chung, các đơn vị,các cá nhân, tổ chức nói riêng quan tâm.

Trong thế kỉ của nền công nghiệp và dịch vụ thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập công ty thương mại nói riêng là một trong những loại hình dịch vụ được quan tâm bởi cung cầu ở đây luôn được quan tâm và đáp ứng nhanh chóng Thương mại có nghĩa là công nghệ tiếp thị - bán hàng như các cửa hàng, kho, trạm, trung tâm.

Thành lập công ty thương mại

Công ty Thương mại được hiểu là một chỉnh thể tổ chức và công nghệ tiếp thị – bán hàng trên thị trường mục tiêu của nó, là một tổng hợp các đơn vị doanh nghiệp thương mại và các cơ cấu quản trị: Văn phòng quản trị Trung tâm, Phòng ban quản trị chức năng, các trung tâm điều hàng các đơn vị doanh nghiệp thương mại trực thuộc.  Công ty về thương mại một bộ phận cấu thành của nền kinh tế, nó ra đời do quá trình phân công lao động xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, sự có mặt của các công ty thương mại sẽ làm cho tốc độ lưu chuyển hàng hoá nhanh hơn, điều tiết hàng hoá từ nơi thừa đến nơi thiếu, nhu cầu của người tiêu dùng luôn được đáp ứng và thoả mãn, kích thích sản xuất phát triển, thúc đẩy sản phẩm phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân.

Xuất phát từ vị trí của công ty thương mại trong nền kinh tế thị trường, nó là trung gian trong kênh phân phối và vận động hàng hoá từ nơi sản xuất đi đến người tiêu dùng cuối cùng, làm rút ngắn khoảng cách đi lại và giảm chi phí thời gian mua sắm của khách hàng. Chính vì vậy xét về mặt tác nghiệp thành lập công ty Thương mại nói chung có các nhóm chức năng chủ yếu được thực hiện sau đây là nhóm các chức năng kết nối thương mại, nhóm các chức năng thương mại thị trường và nhóm các chức năng hàng hoá.

Các công ty, doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam tồn tại ở rất nhiều hình thức: Công ty cổ phần, công ty tnhh, doanh nghiệp nhà nước tồn tại ở hình thức này thì các công ty sẽ có uy tín cao, công ty doanh ghiệp thương mại nhà nước tồn tại dưới dạng các công ty thương mại quốc doanh. Hay một hình thức khác nữa là vốn đầu tư nước ngoài: Các doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài hiện ở Việt Nam chủ yếu tồn tại dưới dạng các trung tâm thương mại lớn, siêu thị và nó hoạt động như một công ty TNHH và chịu sự điều tiết của luật nước ngoài.

Những chức năng của việc thành lập công ty thương mại nói trên là một trong những quy định mà pháp luật ban hành  khi muốn  thành lập loại hình kinh doanh này. Bạn cần nắm rõ để đảm bảo thực hiện cho  đúng.