• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài đã đang và luôn là sẽ một trong những loại hình dịch vụ được ưa chuộng nhất. Nó đáp ứng nhu cầu thành lập công ty cho những người thích làm chủ, hay đpá ứng nhu cầu trên thị trường trong và ngoài nước.

Trên thị trường kinh tế của Việt Nam, dịch vụ thành lập doanh nghiệp các công ty ngoài các hình thức hoạt động như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty tư nhân dưới vốn điều lệ là của Việt Nam thì còn có các công ty, doanh nghiệp được thành lập bởi 100 vốn nước ngoài.

Thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài rất hào hứng khi đầu tư vào Việt Nam bởi sức hút bởi nguồn tài nguyên ở nơi đây. Để thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam thì phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước khác rất nhiều so với thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài bao gồm:

- Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư,

-  Bản báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm,

- Bản dự thảo Điều lệ Công ty phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp  khác nhau như : Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh....

- Bản dự thảo Điều lệ công ty phải có chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo quy định mà trong luật doanh nghiệp, danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập, có một điều là khi đã là ở Việt Nam thì người nắm giữ cổ phần hay cổ tức… nếu muốn cho ai thừa hưởng thì văn bản phải được ghi bằng tiếng Việt Nam đồng thời được công nhận bởi 1 tổ chức, đơn vị dịch thuật “ Quy định thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài”.

Và cuối cùng phải có hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nếu muốn  thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải nắm rõ các quy định thành lập công ty mà pháp luật Việt Nam ban hành. Nếu như nhà đầu tư không nắm được thông tin cụ thể thì có thể nhờ tới các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ nhiều hơn.