• Đầu tư
  • Thành lập doanh nghiệp một thành viên có lợi gì

Thành lập doanh nghiệp một thành viên có lợi gì

Nếu nói một thành viên thì thành lập doanh nghiệp có lợi gì, khi mà người làm chủ và người quyết định toàn quyền điều do chính bản thân người đó. Thật ra có một lợi ích khá lơn khi thành lập doanh nghiệp một thành viên

Thành lập doanh nghiệp là một hình thức đang kí giấy phép kinh doanh, xin mã số thế, đăng ký ngành nghê kinh doanh và đại chỉ kinh doanh. Khi bạn thành lập một doanh nghiệp thì bạn có được sự tin tưởng và yên tâm từ đối tác. Khách hàng giáo dịch với bạn có sự yên tâm với việc bạn đã đang ký giấy phép kinh doanh. Và mỗi người chỉ có thể đăng kí giấy phép kinh doanh 1 lần, vậy nên nếu công ty đó không quan tâm tới công việc của mình làm sẽ bị xã hôi tẩy chay ngay lập tất.

Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp một thành viên là một dạng đăng kí kinh doanh hữu hạn. Việc này giúp cho vốn đầu tư đăng ký chỉ bị giới hạn ở phần tiền được đăng ký, nếu như bạn có làm ăn thua lỗ thì nó cũng chỉ ở trong phần đó và không ảnh hưởng tới bất kì ai dù trong gia đình.

Tuy nhiên, đồng hành với nó là việc bạn cũng khó mở rộng thị trường và huy động vốn với hình thức thành lập doanh nghiệp một thành viên này. Và đương nhiên tuỳ vào hướng phát triển kinh doanh mà bạn có thể chọn thành lập doanh nghiệp một thành viên hoặc hình thức khác. Vì thế việc thành lập doanh nghiệp sẽ đơn giản hơn nếu sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Kế toán Sài Gòn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TIN DƯỚI: