• Chia sẻ
  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay , khi nền kinh tế ngày càng phát triển đi lên, cùng với sự phát triển đó, có rất nhiều các dự án lớn ra đời. Các dự án lớn đó đòi hỏi phải được đầu tư, chính vì thế các nhà đầu tư phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng đang ngày càng cố gắng nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao tâm nhìn mới để giúp các doanh nghiệp có thể vững tin, tin tưởng hơn vào loại hình dịch vụ này.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nhiều công ty, doanh nghiệp được thành lập bởi vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Khi hội nhập nền kinh tế với các nước bạn, thì nguồn đầu tư ở ngoài ngoài đầu tư vào Việt Nam ta đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên,các nhà đầu tư nước ngoài muốn  hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không phải là điều đơn giản. Để được phép hoạt động thì các chủ đầu tư đó cần phải có một loại giấy để chứng nhận là đã đầu tư tại Việt Nam..

Không phải nhà đầu tư nào cũng cần phải có loại giấy chứng nhận này. Tùy vào từng trường hợp cụ thể. Đối với các dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và dự án đó không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì phải thực hiện chuẩn bị hồ sơ để xiin giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

Còn đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài thì bắt buộc phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư . Đây là cách để cơ quan chức năng có thể kiểm soát và quản lý hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam một cách chạt chẽ hơn. Hồ sơ bao gồm hợp đồng hợp tác kinh doanh và báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư  do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm.

Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục cần thiết để xin giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ,

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư,

- Bản sao quyết định thành lập

- Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận  đầu tư là công việc quan trọng.Vì vậy, các nhà đầu tư phải lưu ý để việc kinh doanh được thuận lợi.