• Chia sẻ
  • Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Từ xa xưa đến nay, công thương luôn được mọi người quan tâm nhiều nhất. Ngày nay, công ty dịch vụ không những cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập công ty mà còn giúp các thương nhân giải đáp những thắc mắc khi các thương nhân muốn làm các thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp không những giúp các các nhân tổ chức có nhiều vốn thành lập công ty, doanh nghiệp riêng mà còn giúp các thương gia, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ giải đáp những thắc mắc trong kinh doanh như bản thân kinh doanh có cần phải làm các thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình theo quy định của pháp luật hay không?

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ. Loại hình kinh doanh này chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và  sử dụng không quá mười lao động. Bên cạnh đó thì việc kinh doanh sẽ  không có con dấu và chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.Trong trường  hợp quá trình kinh doanh có phát sinh từ  mười lao động trở lên thì phải dăng ký theo hình thức doanh nghiệp khác .

Vậy thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình bao gồm giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trong nội dung của giấy đăng ký kinh doanh phải có thông tin tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, số vốn điều lệ, họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh .

Ngoài ra phải kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Khi chuẩn bị hồ sơ thì phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh và đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập thì phải có Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh theo đúng quy định mà pháp luật ban hành về việc thành lập hộ kinh doanh.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ trên thì bạn phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình trên đây sẽ giúp bạn có thể nắm bắt được thông tin một cách cụ thể nhất khi có ý định thực hiện kinh doanh hộ gia đình.