Thu tuc giai the cong ty tnhh

Để tiến hành làm thu tuc giai the cong ty tnhh thì doanh nghiệp cần chắc chắn nắm rõ các quy định mà pháp luật yêu cầu để có thể đảm bảo việc giải thể của công ty mình là hoàn toàn hợp pháp và đúng trình tự.

Nhiều doanh nghiệp đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có  thể hỗ trợ về  các  vấn đề liên quan đến việc thành lập, hoạt động và giải  thể doanh nghiệp một cách đầy đủ và đảm bảo đúng pháp luật.

Thu tuc giai the cong ty tnhh

Khi thực hiện các thu tuc giai the cong ty tnhh thì doanh nghiệp cần phải lưu ý đến trình tự của nó gồm những công việc gì để có thể thực hiện cho đúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các công việc cần làm nếu muốn giải thể công ty TNHH trong bài viết sau nhé.

Đầu tiên là doanh nghiệp phải có quyết định giải thể với ý kiến thông qua của chủ doanh nghiệp. Quyết định giải thể sẽ có những thông tin như: tên, địa chỉ doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn thanh lý hợp đồng, các phương án xử lý những khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính phát sinh, chữ ký của chủ doanh nghiệp.

Tiếp theo, doanh nghiệp thực hiện thanh lý các tài sản của công ty nếu không có tổ chức thanh lý riêng.

Doanh nghiệp thông báo việc giải thể với cơ quan thuế trực tiếp quản lý , cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động và đăng thông tin lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Công việc này được thực hiện trong thời gian 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Ngoài ra, doanh nghiệp  thực hiện giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng trước khi làm thu tuc giai the cong ty tnhh. Thứ tự các khoản nợ được giải quyết bao gồm:đầu tiên là các khoản nợ lương, trợ cấp hay các khoản BHXH dành cho người lao động, các khoản nợ thuế, các khoản nợ khác.

Nếu sau khi doanh nghiệp giải quyết hết nợ nần và các nghĩa vụ tài chính mà còn lại tài sản thì tiến hành phân chia tài sản cho chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty theo tỉ lệ góp vốn ban đầu của từng người.

Chủ doanh nghiệp sẽ gửi đơn để nghị giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công việc này cần được thực hiện sau khi doanh nghiệp giải quyết hết các khoản nợ 05 ngày.

Cơ quang đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin giải thể doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia trong vòng 05 ngày, tính từ ngày nhận được hờ sơ giải thể của doanh nghiệp. Ngoài ra, có thể tính trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định  giải thể của doanh nghiệp.

Nói tóm lại thì nếu doanh nghiệp muốn thực hiện các thu tuc giai the cong ty tnhh đúng trình tự và hợp pháp thì cần phải lưu ý các thông tin trên. Đó là những công việc mà doanh nghiệp cần phải làm theo quy định của pháp luật.