• Chia sẻ
  • Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Khi muốn góp vốn để thành lập doanh nghiệp thì bạn phải nắm rõ các quy định và thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp mà pháp luật ban hành để đảm bảo là bản thân có đủ các điề kiện để có thể thực hiện việc góp vốn một cách hợp pháp nhất.

Nói đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nói đến một đơn vị luôn mang đến sự hài lòng khi hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tư vấn hay thực hiện các thủ tục trong kinh doanh.

Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu về thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp thì bạn phải biết là theo quy định của pháp luật thì muốn góp vốn vào doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp:

- Theo quy định của pháp luật thì ngoài trừ những trường hợp bị pháp luật cấm kinh doanh thì tất cả các cá nhân từ 18 tuổi trở lên và các tổ chức đều có thể thực hiện việc góp vốn, trừ những trường hợp sau:

• Doanh nghiệp tư nhân không được mua hay góp vốn thành lập các loại hình doanh nghiệp khác.

• Nếu không có sự đồng ý của các thành viên công ty hợp danh thì bất cứ thành viên nào  trong công ty này cũng không được phép góp vốn vào công  ty tư nhân.

Tài sản góp vốn gồm những gì?

Khi tiến  hành thực hiện thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp thì bạn cần biết theo quy định mà pháp luật ban hành thì tài sản mà bạn có thể góp vốn vào thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì? Đó có thể là tiền mặt, ngoại tệ, vàng, giá trị sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ. Với trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì trước khi doanh nghiệp thành lập, chủ sở hữu đất phải tiến hành chuyển đổi quyền sử dụng đất sang cho doanh nghiệp.

Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp :

- Trước hết là tiến hành định giá các tài sản sử dụng để góp vốn để có được một mốc tính số vốn hay cổ phần cụ thể cho người tham gia thành lập doanh nghiệp.

- Thứ hai là tiến hành lập một bản cam kết góp vốn trong đó có ghi rõ số vốn cam kết góp  cùng thời gian  góp là bao lâu và quyền, trách nhiệm  đối với người góp vốn như thế nào.

- Thứ ba là thực hiện công việc giao nhận tài sản góp vốn. Việc giao nhận này phải được tiến hành theo quy định của pháp luật. Đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những quy định về việc giao nhận tài sản góp vốn khác nhau. Bạn cần nắm rõ thông tin để có thể tiến hành thủ tục giao nhận sao cho hợp lệ.

Như vậy thì việc làn thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp sẽ không giống nhau ở các loại hình doanh nghiệp. Đó là lý do  mà khi có ý định góp vốn vào loại hình doanh nghiệp nào thì việc tìm hiểu quy định về việc góp vốn là điều cần thiết bạn nên làm.