• Chia sẻ
  • Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Trong thời kỳ nền kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu mở rộng thị trường, hợp tác kinh tế ngày càng nâng cao, để phù hợp với xu thế đó nhiều doanh nghiệp đã mở rộng ngành nghề kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi kinh doanh, nhưng thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh có khác với đăng ký kinh doanh hay không chúng ta hảy cùng xem nhé.

Việc thay đổi giấy phép kinh doanh cũng mất khá nhiều thời gian như việc đăng ký khi phải chuẩn bị một số giấy tờ và phải làm việc với cơ quan đăng ký mất rất thời gian và thủ tục, nhưng hiện nay đã có công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn một cách nhanh chống nhất.

Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Hiện nay thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm nhiều loại hình như thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi ngành, nghề kinh doanh….., chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Trước hết khi muốn thay đổi nhành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định mà pháp luật ban hành một cách đầy đủ và chính xác nhất.Việc chuẩn bị các giấy tờ này cần phải  đảm bảo là đúng, cụ thể và đảm bảo tính hợp pháp.

Thứ hai doanh nghiệp phải có quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký ban hành về việc chấp thuận sự thay đổi đó. Quyết định này cho thấy là việc thay đổi ngành nghề kinh doanh này là thuận theo sự đồng ý của các thành viên trong công ty.

Tiếp theo là biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, khi đăng ký thay đổi phải có những người có thẩm quyền của công ty họp để thống nhất những ngành nghề cần thay đổi.Trường hợp doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải đáp ứng những yêu cầu theo quy định của pháp luật, những ngành nghề cần có bằng cấp, hay chứng chỉ doanh nghiệp phải photo công chứng các bằng cấp chứng chỉ nộp cùng hồ sơ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ việc cuối cùng trong thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là đăng ký lên sở Kế hoạch đầu tư về thay đổi ngành nghề kinh doanh, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Như vậy,việc làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là một công việc hết sức quan trọng. Nó có thể quyết định rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau này một cách rất rõ ràng. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý các thông tin trên để đảm bảo tính hợp pháp khi làm thủ tục.