• Chia sẻ
  • Thực trạng và nguyên nhân tỷ lệ tai nạn lao động không ngừng tăng

Thực trạng và nguyên nhân tỷ lệ tai nạn lao động không ngừng tăng

Tỷ lệ tai nạn lao động qua những năm gần đây có xu hướng diễn biến phức tạp và liên tục tăng lên, vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cần thiết.

Theo kết quả của bộ Lao động – Thương binh vã Xã hội công bố năm 2014 số vụ tai nạn lao động là 6709 vụ, tăng 14 vụ so với năm 2013 làm 6941 người bị nạn, tăng 56 người, trong đó số người chết tăng 3 người, số vụ có người chết tăng 30 vụ. Đặc biệt, số người bị thương nặng tăng 2% và số vụ có từ 2 nạn nhân trở lên tăng 46%. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số vụ tai nạn lao động tăng 42% so với năm 2013, tiếp đến là Quảng Ninh và Hà Nội. Đây mới là những con số thống kê do đơn vị báo về, khảo sát thực tế tại địa phương, tỉ lệ số vụ tai nạn lao động có số người chết và bị thương gấp 3-4 lần con số báo cáo. Các đơn vị xảy ra tai nạn chủ yếu đều bưng bít thông tin tự giàn xếp vì sợ bị truy tố pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng như vậy chủ yếu cũng là do người sử dụng lao động là 72,7% vì không xây dựng chương trình, phương pháp làm việc an toàn, không quan tâm hoặc thực hiện với hình thức đối phó công tác huấn luyện an toàn lao động, thiết bị lao động không được đảm bảo. Nguyên nhân từ phía người lao động chỉ chiếm 13% do không thực hiện đúng quy trình lao động, không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, thiếu ý thức trong học tập công tác huấn luyện an toàn lao động, còn lại là một số nguyên nhân khách quan khác.

Vậy, giải pháp hữu hiệu nhất cần phải xây dựng để đảm bảo an toàn lao động hiện nay trước hết là công tác huấn luyện an toàn lao động phải thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ. Nâng cao ý thức của người lao động và người sử dụng lao động. Trung thực trong kiểm tra, báo cáo để các cấp, các ngành chức năng có những biện pháp hỗ trợ, giải quyết phù hợp khi tai nạn xảy ra và có phương hướng thực hiện mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.