• Chia sẻ
  • Tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam có những quy định riêng mà nếu bạn không tìm hiểu kỹ sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình thành lập.

 

Thời đại kinh tế mở cửa, thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam rất phát triển và được nhà nước ta khuyến khích. Do đây là một loại hình doanh nghiệp đặc thù nên sẽ có những yêu cầu riêng mà nếu không tìm hiểu kỹ, nhà đầu tư sẽ dễ rơi và tình trạng lúng túng, thiếu chủ động. Cùng tìm những vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam để hiểu hơn về loại hình doanh nghiệp này.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động đầu tư thành lập doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) với điều kiện: dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện khác như: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, còn các loại hình khác thì có quyền được thành lập với tư cách là thành viên góp vốn (nếu là công ty hợp danh), là chủ sở hữu (nếu là công ty TNHH một thành viên), là thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên), là cổ đông (nếu là công ty cổ phần).

Để thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư không thể thực hiện thành lập trực tiếp như những công ty trong nước khá mà phải tiến hành qua hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: thành lập công ty với 100% vốn Việt Nam

Giai đoạn 2: tiến hành bán phần vốn cho người nước ngoài.

Trong mỗi giai đoạn, chủ đầu tư phải thực hiện chặt chẽ các quy định của nhà nước thì mới được xem là hợp pháp. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ sẽ là sự lựa chọn thông minh nếu bạn vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề này.