Trang chủ » TP. HCM đào tạo kiến thức du lịch cho dân cư ven sông.

TP. HCM đào tạo kiến thức du lịch cho dân cư ven sông.

(Ngày đăng: 03-01-2014 09:32:55)
Nhằm phát triển du lịch đường thủy theo hướng bền vững, TP. HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề và kỹ năng du lịch cho công đồng dân cư ven sông.

Với ưu thế gồm nhiều hệ thống sông ngòi kết nối với các vùng lân cận và biển Đông trải dài trên 900 km đường sông, thành phố Hồ Chí Minh rất giàu tiềm năng phát triển loại hình du lịch đường thủy. Tuy nhiên, du lịch đường thủy còn gặp phải nhiều thách thức.
Hiện tại, cơ sở hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của hình thái du lịch đường thủy, điều này có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, chủ yếu là do nhận thức của cộng đồng dân cư khu vực ven sông chưa có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường chung, cũng chưa có kiến thức về du lịch để góp phần phát triển sản phẩm này.
Trước những thách thức, khó khăn, để phát triển du lịch đường thủy thành phố bền vững, trong thời gian qua, Thành phố đã chỉ đạo các Sở ngành và địa phương phối hợp nghiên cứu và tham mưu Lãnh đạo thành phố xây dựng quy chế quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố, nhằm tạo sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy, đảm bảo khuyến khích đa dạng các loại hình phương tiện.