Trang chủ » Triển lãm Quốc tế lần thứ 27 ngành Công nghiệp Nhựa và cao su - Chianaplas2013

Triển lãm Quốc tế lần thứ 27 ngành Công nghiệp Nhựa và cao su - Chianaplas2013

(Ngày đăng: 08-05-2020 13:54:41)
Chủ đề của Chinaplas 2013: “ Tương lai ngành Nhựa và Cao su”

Giới thiệu sơ lược về Triển lãm:
Nhựa và cao su được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp ô tô, điện tử viễn thông, điện, xây dựng, y tế … Nó là nền tảng quan trọng cho việc trao đổi toàn cầu và là nền tảng cho các ngành công nghiệp và phần lớn cũng là góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của họ.
Cùng với sự tăng trưởng của ngành nhựa và các ngành công nghiệp cao su Trung Quốc trong gần 30 năm, CHINAPLAS rất chú trọng đến việc phát triển công nghệ mới và cam kết thúc đẩy phát triển bền vững trong các ngành công nghiệp. Chinaplas 2013 với chủ đề “tương lai ngành Nhựa và Cao su” sẽ giới thiệu các ứng dụng tương lai của chất dẻo và cao su sẽ chắc chắn vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta ở thời điểm hện tại.
 
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ xuất nhập khẩu Complex, Quảng Châu, Trung Quốc
Thời gian: 20 – 23/05/2013
 
Đơn vị tổ chức:   
- Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Adsale
- Hội đồng thương mại Quốc tế Trung Quốc
- Hội đồng công nghiệp nhẹ Quốc gia Trung Quốc
- Hiệp hội chế biến Nhựa Trung Quốc
- Hiệp Hội máy móc công nghiệp nhựa Trung Quốc
- Công ty TNHH Messe Düsseldorf Trung Quốc
- Hiệp hội máy móc công nghiệp nhựa Trung Quốc
- Hiệp hội Nhựa Công nghiệp Thượng Hải
- Công ty Triển lãm Bắc Kinh Yazhan Services Ltd