• Chia sẻ
  • Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018?

Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018?

Theo thông tư 32 của Bộ Tài Chính thì hóa đơn điện tử sẽ chính thức áp dụng cho một số đối tượng doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018. Nhưng cũng có một số đối tượng doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018? Vậy, các loại hình doanh nghiệp nào sẽ sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc từ ngày 1/7/2018? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Trước khi quyết định sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì doanh nghiệp cần phải nắm rõ các thông tin liên quan về điều kiện, quy định mà pháp luật ban hành đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử để có được sự lựa chọn chính xác nhất.

Trường hợp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018?

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp sẽ thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018? Nhưng vẫn không hay biết, để có thể giúp doanh nghiệp nắm rõ thông tin hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những đối tượng doanh nghiệp nào sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018 nhé.

Đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018?

-  Nếu trước ngày 1/1/2018 mà doanh nghiệp đã thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng thì khi có quy định chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải bắt buộc áo dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1/7/2018 theo quy định được ban hành.

- Nếu trước ngày 1/1/2018 mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy được in từ hệ thống máy tính nhưng khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Trường hợp này thì doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018? Hóa đơn này sẽ có mã của cơ quan thuế.

- Đối với những doanh nghiệp được cơ quan thuế đánh giá là có rủi ro về ý thức chấp hành việc đóng thuế hay có vấn đề về việc quản lý cũng như sử dụng hóa đơn thì sẽ thuộc danh sách sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1/7/2018.

- Doanh nghiệp khi mới thành lập sẽ sử dụng 06 tháng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế nếu như  không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và cũng không chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế theo quy định.

- Các đối tượng doanh nghiệp ở khu vực kinh tế khó khăn

- Các hộ kinh doanh,hộ cá thể sẽ được áp dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình mà Bộ Tài Chính ban hành khi quyết định mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử.

Nói tóm lại thì doanh nghiệp nào sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018? Hay việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian này được quy định như thế nào cần được doanh nghiệp tìm hiểu và nắm cho chắc để đảm bảo thực hiện theo quy định được ban hành.