Trang chủ » Truyền cách chỉ thuốc diệt chuột cho đứa sau

Truyền cách chỉ thuốc diệt chuột cho đứa sau

(Ngày đăng: 22-07-2016 09:50:41)
Đó là cách mà thằng bạn mình sau khi nó chỉ cho mình xong là nó yêu cầu mình là nếu có thể thì sau này cũng phải truyền lại cách diệt chuột này cho người khác giống như nó chỉ cho mình cách này vậy.

 

Thật sự thì mới đầu nói chuyện với thằng bạn mình thì mới đầu thì mình cũng chỉ nghĩ là nó bình thường thôi, cho nên mình mới biết tới nhiều cách mà nó hướng dẫn, nghĩa là trước đây thì mình đã có giới thiệu cho mọi người khác về cách diệt chuột, cho nên mình hiểu hơn bao giờ hết các cách mà nó giới thiệu cho mình, chính vì thế mà mình cũng khá là lo. Nó thì là một người khá là hay trong cái vấn đề là áp dụng việc diệt chuột vào trong nhà mình, nó thì trước đây thì cũng có từng diệt chuột cho nhà nó, và một số nhà khác, chính vì lí do đó mà nó có cách để mà tìm thuốc diệt chuột, thì công nhận là cách diệt chuột của nó đem lại hiệu quả cao, cho nên tôi cũng mới tin rằng là cách của nó cũng mang lại hiệu quả cao, cho nên là khi bây giờ mà nó có ý muốn giúp mình vào việc diệt chuột này thì mình cũng yên tâm, thế nhưng mà mình thì cũng không có hoàn toàn tin theo, vì mình nghĩ là biết đâu có trường hợp phụ thì sao, làm sao mà biết được là sau này có vấn đề gì xảy ra đối với mình, chính vì thế mà mình cũng không tin hết.

Trước đó thì phải nói nó là khá thành công khi áp dụng cách này hay cách khác vào việc diệt chuột, có lúc thì mình cũng không tin hết, nghĩa là cứ nửa tin nửa thật, cho nên thì mình cứ làm theo nó trước, đầu tiên thì mình cũng chỉ làm theo cách cách mà nó huớng dẫn mình thôi, nó thì là người hay nói đùa, cho nên đúng là có lúc mình không thể tìn vào lời nó nói được, chính vì vậy mà mình cũng mới biết mà mình làm theo, cho nên mình cũng biết là bây giờ mình nếu không áp dụng theo thì mình cũng chẳng còn cách nào mà làm lúc này nữa, chính vì thế mà mình cũng làm theo.

Thì mình cứ làm theo cách diệt chuột của nó cho tới khi nó hướng dẫn thành công và chỉ bảo mình là đợi kết quả bằng được cho cách làm của nó, nhưng đúng là cách mà mình theo nó làm cho trước tới giờ, chính vì thế mà mình có thể làm và thấy thành công cho tới tận bây giờ, mình cũng cảm ơn nó nhiều và hứa với nó là tôi sẽ truyền cho mình cách này cho người khác.