• Kinh tế
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI

Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI

Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI là một trong những nhu cầu thiết yếu khi ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI được thành lập.

FDI là viết tắt của từ foreign direct investment, có nghĩa là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thuật ngữ chúng ta hay gọi như công ty mẹ, công ty con thực chất đượ xuát phát từ doanh nghiệp FDI.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI hiện cũng khá phổ biến tại các trung tâm thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Nhận thấy nhiều cá nhân, tổ chức muốn được thành lập một công ty con tại Việt Nam nhưng lại không hiểu rõ các thủ tục thành lập gồm những gì, đăng kí ở đâu, dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng hỗ trợ tư vấn nhiệt tình về vấn đề này.

Ngay cả khi, thời gian để nghe tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI bạn cũng không có nhiều thì yên tâm, nay đã có giải pháp.