• Chia sẻ
  • Ưu đãi khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Ưu đãi khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Bạn có biết doanh nghiệp chế xuất đang là loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của mọi quốc gia trên thế giới hay không? Bạn cho rằng việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất sẽ mang đến cho bạn ưu đãi như thế nào theo quy định của pháp luật?

Để có thể thành lập doanh nghiệp thuận lợi thì nhiều người đã chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp để làm cầu nối cho việc thực hiện các thủ tục được nhanh , chính xác và tiết kiệm thời gian cũng như công sức nhất.

Ưu đãi khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất

Muốn biết được việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất mang lại cho bạn những ưu đãi lớn nào thì bạn cần phải biết được những thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp chế xuất.

Khái niệm

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp chế xuất chính là loại hình doanh nghiệp chuyên sản xuất các hàng hóa tiêu dùng với mục tiêu chính là xuất khấu ra thị trường nước ngoài. Hoạt động của doanh nghiệp chế xuất bị hạn chế trong khu chế xuất. Đặc biệt là 100% hàng hóa của doanh nghiệp khi sản xuất ra phải xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và phải tiến hành khai báo thông tin chính xác với cơ quan Hải quan.

Đặc điểm của doanh nghiệp chế xuất

Khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất thì bạn pải nắm rõ đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình. Cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp chế xuất chỉ được phép bán ra thị trường nội địa những sản phẩm do mình sản xuất hợp pháp và được pháp luật công nhận hay là những phế phẩm trong quá trình sản xuất và không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

- Nếu muốn tiến hành mua bán hàng hóa ở thị trường trong nước thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan hải quan.

- Doanh nghiệp phải mở số kế toán riêng doanh thu của mình và phải có khu vực lưu giữ hàng hóa bán nội địa riêng với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.

- Trường hợp các hàng hóa doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường nước ngoài là hàng hóa mua lại thì phải có được hạch toán riêng và kê khai cũng như nộp thuế GTGT riêng chứ không được phép gộp chung với hàng hóa xuất khẩu mà doanh nghiệp tư mình sản xuất.

Ưu đãi của việc thành lập doanh nghiệp chế xuất

Nếu bạn chọn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất thì bạn sẽ có được những ưu đãi từ quy định mà pháp luật ban hành đối với loại hình doanh nghiệp này như sau:

- Doanh nghiệp chế xuất được ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.Theo đó thì mức thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp là 17% trong vòng 10 năm đầu hoạt động. Hơn thế nữa thì nếu doanh nghiệp chế xuất không thuộc khu vực đô thị đặc biệt hay đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh hay trung ương thì còn được miễn thuế 2 năm đầu v2 giảm 50% thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

- Doanh nghiệp chế xuất được ưu đãi tiền sử dụng đất. Cụ thể là pháp luật quy định miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp chế xuất trong 07 năm đầu tiên tính từ khi thành lập.

- Ngoài ra thì doanh nghiệp còn được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Có thể thấy là việc chọn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp sẽ có rất nhiều điểm thuận lợi và ưu đãi hấp dẫn trong quá trình hoạt động kinh doanh.